Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org - Türk Hat Sanatı

Kalem Güzeli web sitesine hoş geldiniz...

 

Hat Eserleri Galerisinden...

Kitabe - Ayet-i Kerîme
Kitabe - Ayet-i Kerîme
İsmail Hakkı Altunbezer
Celî Sülüs
Levha - Hadis-i ?erif
Levha - Hadis-i ?erif
Kamil Akdik
Celî Sülüs
Levha - Amenerrasûlü
Levha - Amenerrasûlü
Cemali Gündo?du
Sülüs

Hat eserlerini galerimize son eklenme sırasına göre
görebilmek için lütfen tıklayınız.

Son Eklenen İçerikler

Hırka-i ?erif Vakfı Kültür Merkezi Sanat Kursları

Hırka-i ?erif Vakfı Kültür Merkezi῾nde Klâsik Türk-İslâm sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil e?itimi ile medeniyetimizin izlerini geçmi?ten gelece?e aktarma yolunda birçok bran?ta hizmet veriliyor.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 e?itim dönemi ba?ladı.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 e?itim dönemi klasik sanat e?itimleri, 18 Eylül tarihi itibariyle ba?lamı?tır.

M.U?ur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

M.U?ur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler isimli eseri Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlandı.

Klasik Sanatlar Yıllı?ı 2015 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladı?ı "2015 Klasik Sanatlar Yıllı?ı" yayımlandı. Diyanet İ?leri Ba?kanlı?ı Yayınlarından çıkan yıllık 560 sahifeden olu?uyor.

Unutulan De?erlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi - Prof. Dr. Muhittin Serin

İslâm sanat ve bilim dünyasında, gelenekleri koruyan büyük üstatlar yanında yeti?mi?, ortak de?erlerde birle?erek bir ekol içinde erimi? ve sadece ismi kalmı? sanatkârlar vardır.

Celî Dîvânî Yazıların Anatomik Yapısı ve Kompozisyon ?zellikleri - Sava? ?evik

Foto?raf galerisi içeren yazıCelî Dîvânî yazı, dîvânî yazının kullanımından sonra geli?mi? bir yazıdır. Dîvânî yazı Selçuklular döneminden itibaren kullanılmakta olup, bu döneme ait eldeki örnekler dîvânînin geli?memi? biçimlerini yansıtmaktadırlar.

Nijer Yetimleri Yararına Hasan ?elebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

Hattat Hasan ?elebi ve talebeleri tarafından hazırlanan 82 eserden olu?an ve geliriyle Nijer῾de yetimhane yaptırılacak olan Hüsnü Hat Sergisi Diyanet İ?leri Ba?kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından Be?ikta?῾ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi῾nde açıldı.

Sanat Yarı?maları Hakkında - Sava? ?evik

Yarı?malar (müsabaka) neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Herhangi bir konuda öne çıkmak, en iyi olmak, bir konunun en iyisini yakalamak amaçlarına yönelik yarı?maların, bazen ticari, siyasi ve kültürel amaçlara yönelik oldu?u da görülmektedir.

Klasik Sanatlar Yıllı?ı 2014 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladı?ı Klasik Sanatlar 2014 Yıllı?ı yayımlandı. Diyanet İ?leri Ba?kanlı?ı Yayınlarından çıkan yıllık 594 sahifeden olu?uyor.

Sami Efendi ve Ekolü

Rakım Efendi mektebine dahil fakat farklı bir ?îve sahibi olan Sami Efendi, 16 Zilhicce 1253/13 Mart 1838 tarihinde İstanbul῾da dünyaya geldi. Babası Yorgancılar kethüdası hacı Mahmud Efendi῾dir. Asıl adı İsmail Hakkı῾dır.1

Son eklenen 50 içerik

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2019