Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Etkinlikler

Etkinlikler

 • Nijer Yetimleri Yararına Hasan ?elebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

 • Hattat Hasan ?elebi ve talebeleri tarafından hazırlanan 82 eserden olu?an ve geliriyle Nijer῾de yetimhane yaptırılacak olan Hüsnü Hat Sergisi Diyanet İ?leri Ba?kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından Be?ikta?῾ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi῾nde açıldı.

  Kuran-ı Kerim tilavetiyle ba?layan açılı?ta konu?an hattat Hasan ?elebi, ?Bu i?e karar verdikten sonra bunun gelirini nereye harcayacaktık. Gönüllüler Vakfı῾ndan daha önceden tanıdı?ım arkada?ımdan bunların Nijer῾de, Kenya῾da hayır i?leri yaptıklarını kendilerinden dinlemi?tim. Acaba onlarla irtibat kursak nasıl bir ?ey olur diye dü?ündük. Görü?tü?ümde orada 60 kadar yetim oldu?unu ve onları kendi imkanlarıyla bakmaya çalı?tıklarını ve yetimleri baktıkları binanın kirada oldu?unu, orayı alma imkanı olabilece?ini söylediler. Bunu duyunca a?ka geldik ve bu i?e canı gönülden giri?tik. 40 - 45 eser toplayabiliriz derken bugün 82 eserle huzurunuza çıktık? dedi.

  Sergi sonunda eserlerin tümü satıldı ve 250.000 TL῾lik mebla? yetimhane yapımı için ba?ı?landı.

  Nijer Yetimleri Yararına Hasan ?elebi ve Talebeleri Hat Sergisi / 27 - 29 Kasım 2015

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Etkinlikler menüsüne ait diger içerikler...

  1. Albaraka Türk Geleneksel Hat Yarı?ması Sonuçlandı
  2. "Semere-i hayat hayırla yâd edilmektir." - İbnülemin Mahmut Kemal İnal
  3. İstanbul῾dan Timbuktu῾ya Hat Sergisi - Güney Afrika
  4. IRCICA "Bedevi El-Dirani" Milletlerarası 8.Hat Yarı?ması sonuçlandı
  5. Uluslararası Kadın Hattatlar Sempozyumu ve Sergisi 5 - 20 Haziran 2010
  6. Hasan ?elebi ve Dört Kıtadan Talebeleri Uluslararası Hat Sergisi
  7. Altı ülkeden hattatlar IRCICA῾da icazet aldı
  8. "Doksandokuz İstanbul Mushafı" Tanıtım Programı 29 Aralık 2010
  9. 1400. Yılında Kur῾an Sergisi
  10. Medine῾de Hattatlar Bulu?ması - Ali Hüsrevo?lu
  11. Hasan ?elebi ve Talebeleri "Ka?ıda Akan Damlalar" Hat ve Tezhip Sergisi / 28 Temmuz - 20 A?ustos 2011
  12. Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Bulu?ması
  13. IFAS: Sanatta "Gelenek - Yenilik" Sempozyumu
  14. Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi
  15. Kumbaracı4 Türk İslam Eserleri Galerisi açıldı
  16. "Bir Demet Dua" Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni - 31 A?ustos 2012
  17. Basında Portreler Sergisi - Etem ?alı?kan / 7 Eylül - 7 Ekim 2012
  18. 17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarı?ması Sonuçlandı
  19. 7Tepe7Sanat 2015 Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarı?ması
  20. Gelece?in Ustaları 2 - Geleneksel Sanatlar Yarı?ması 2014῾ün sonuçları açıklandı
  21. Albaraka Uluslararası 4.Hat Yarı?ması sonuçlandı
  22. Nijer Yetimleri Yararına Hasan ?elebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2019